مامان خاتون

خاطرات سه عالیجناب محترم

يک دو ده !!
نویسنده : مامان خاتون - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٧/۳٠
 

ميدوند که حسن نابيناست و بريل مينويسه خوندن حروف رو با اعداد بهشون ياد ميدند در يه قالب خاص دو رديف سه تايی که شش نقطه ميشه از سمت بالا راست ميشه ۱ راست وسط ميشه ۲ راست پايين ميشه ۳ چپ بالا ۴ چپ وسط۵ چپ پايين ۶ برای نوشنم وقت خوندن هم چون کاغذ برميگرده برعکس خونده ميشه بگذريم گيج ميشيد تا همين جاشو داشته باشيد . مثلا ۳و ۴ و ۵ ميشه آ با کلاه ...

وقتی حسن شروع به خوندن ميکنه ۱   ۲    ۳    ۵   حسين هم ميکه دک دو   د   دار ده .... اينا رو ميگه اما يه مامان از دهنش در نمياد مگه اينکه مه بخواد يعنی شير ... آی زورم ميگيره

چشم و بينی و لپ و مو گوشش رو ميشناسه نشون ميده اما نه با دست اون عضوش رو تکون ميده مثلا چشمک ميزنه سر سری ميکنه فين ميکنه و ...