مامان خاتون

خاطرات سه عالیجناب محترم

شش ماه و ۲۲ روزگی هادی
نویسنده : مامان خاتون - ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٥
 

دقیقا سه روزه که هادی تونسته بشینه .

دیروز برای اولین بار گذاشتمش تو روروئک مث فرفره دوید ! البته فرفره ایی که تنبل بود زرپ مینشست .

وقتی روی سرامیک سرد رفت زد زیر گریه . اولین تجربه سردی پاش بود .

خیلی تنبله حاجی لق لقو !!! حسین تو این سن لبه مبل رو میگرفت و می ایستاد .

حسین ۲۰ روزگی گردن گرفت . ۴ ماهگی نشست . ۷ ماهگی به تنهایی ایستاد و ۸ ماهگی مث اردک میدوید !!

قدش ۷۸ سانتیمتر بود ! فکرشو بکن تو خیابون عین کوتوله ها بود !!!

حالا جناب هادی خان گردنش عین فنر تکون تکون میخوره ! اند خنده است !

ماماماما و بابابابابا و دادادادا و مممممم هم میگه .

قربون دست و پا بلوری همه بچه ها .