مامان خاتون

خاطرات سه عالیجناب محترم

مامان خور
نویسنده : مامان خاتون - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢۱
 

امروز امیر رفت ایتالیا !! من رو با این سه تا آدم خور * کوچولو تنها گذاشت !استرس

وقتی میرفت با دلسوزی تمام گفت : آخی ی ی طفلکی !!!!!

دلش برام سوختیده بود !‌نگران

آدم خور مترادف » مامان خور ، مخ خور سر خور نیز میباشد ! چشمک