آقای عااااااااااااااااااااااااااااا

عاشق این کارت شناساییش شده .. با اختخار عکسش رو به همه نشون میداد و میگفت : این عسکه من ها ! بعد دست میبرد توی موهاش و میگفت : انانش کشلم (الانش کچلم ) !!!

از وقتی وارد عراق شدیم تا وقتی خارج شدیم دائم دهنش تا ته باز بود و از شگفت زدگی میگفت :

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

/ 18 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محبوب

سلام زیارتتون قبول

خودم

کسی نبود؟ [سوال]

خودم

یعنی وتقعا تصمیم ندارین جوابمو بدین؟ [قهر]

خودم

وتقعا هم همون واقعا سابقه

خودم

نخیر انگار خیال آفتابی شدن ندارین [قهر]

خودم

[منتظر]

خودم

[خواب]

خودم

سالها گذشت اما اثری از مامان خاتون نبود که نبود...

خودم

ببینم کسی می تونه وقتایی که من نیستم وظیفه خطیر اصرار کردن رو بر عهده بگیره؟ انگار تا کسی این کارو به مقدار کافی انجام نده بعضیا چیزی نمی نویسن. [سوال]

ماه من کیانا

عزیزم یادش بخیر تو کیش همش میگفت وووووووووونگ ....شانسه منه بیچاره بود ُ،حالا بزرگ شده میگه آآآآآآآآآآآآآآآآ