کاربرد تیغ

خودکار رو کرده توی چشمم و میگه مامان نیگااا این تیگ (تیغ) منه ! و شاسی خودکار رو فشار میده و به نوک تیز خودکار اشاره میکنه و ادامه میده نیگااا شه (چه) تیزه بدشم (بعدش هم)  ! .....و دوباره شاسی خودکار رو فشار میده و به نوک خودکار که داخل لوله خودکار رفته اشاره میکنه و ادامه میده : هر وقت بخوام میره قایم میشه !

می پرسم خوب این تیغ به چه دردت میخوره ؟
خونسرد و بی تفاوت انگار که چیز مهمی نباشه لب و لوچه ش رو پایین میندازه و زیر لب میگه هیییشی (هیچی) به درد نمیخوره ..
چنددقیقه بعد دیدم نشسته روی مبل و مشغول کالبدشکافی تشک مبله !!

از این ش خوشم میاد که کاربرد تیغ رو هم میدونه !

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
خودم

مواظب باشین یه کار اساسی دست شما و خودش نده [اضطراب]

تارا

سلام توی این شبهای قدر, میون راز و نیازت با خدا منو فراموش نکن.... التماس دعا

تارا

سلام توی این شبهای قدر, میون راز و نیازت با خدا منو فراموش نکن.... التماس دعا

خودم

سلام خواستم قبل از اینکه بازم شاکی بشین بگم خدمت رسیدم تشریف نداشتین اونم شونصد بار

نگین

خیلی ناااااااز حرف میرنه این پسرک باهوش... یه بوس گنده ازش بکن بجای خاله ی دورش... [ماچ]