متهم ردیف اول

آخه بچه جان با کرم پودر من چیکار داری ؟ دربشو باز کردی و از هولت که من نفهمم چپوندیش تو کیفم .. گند خورد به آستر کیف و هر چه داخلش بود من جمله جامدادی گرون قیمتم و گوشی موبایلم و دسته کلید های چرمین و عروسکیم که تمیز نشد !! هیچی بهت نگفتم چون مطمئن نبودم کار توست یا داداشت !!

بعدش هم !!! اول اینکه صددفه گفتم وقتی راه میری زیر پات رو هم چند سال یک بار نگاه کن دوم اینکه تیوپ بی درب کرم پودر من زیر پا چکار میکرد که مابقی ش روی فرش و گلیم بدبخت شلیک شد !!

میدونی چرا بهت مظنونم ؟ واسه اینکه دیروز بعد از خوردن بستنی شاهتوتی به لبت اشاره کردی و ازم پرسیدی مامان نیگا کن لبم قرمز شده ؟!! فک کنم لازمه گاهی وقتا رو صورتت نقاشی کنم تا تاثیر رنگ روی زشتی و زیبایی صورتت رو تجربه کنی .

/ 2 نظر / 16 بازدید
خودم

[شیطان] جای مرحوم کرم پودرتون خالی نباشه. تسلیت می گم