تیغ دندون حسین

دستشو تا آرنج کرده بود تو دهنش ! وقتی درآورد یه تیکه از کاهوی سالاد روی خلال دندون کج و کوله و شکسته ایی که دستش بود خودنمایی یکرد ! وقتی دید نگاش میکنم دست پیش رو گرفت که پس نیفته و گفت صدفه گفتم ااا این تیغ دندونا بگیر ! و اون خلال دندون کل کثیف کج و کوله رو گرفت جلو چشمام !!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید