عبادت شدید اللحن

رفته نماز خانه ی فرودگاه و نماز خونده ..

میتونم تصور کنم که چطور نماز خونده وقتی به سجده میره میخاد که مثلا خیلی سجده کنه همونطور که توی سجده هست جفت پاهاشو به بالا پرتاب میکنه و دراز میکشه و تا حد ممکن سرش به زمین بچسبه ..

حالااا ..

با خوشحالی و غرور در حالی که دستش رو به نشانه ی خیلی زیاد به پشت سرش میبرد ، گفت : یه نماااااز شدیدی خوندم که نگو !!

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
نگین

نماز شدید!!!! [قهقهه] [ماچ][ماچ][ماچ]

[قهقهه] گاهی وقتی میام اینجا روحم شاد می شه. یادم باشه بعد از مردنم زیاد به اینجا سر بزنم [سوال] ببینم اون دنیا به اینترنت وصله دیگه نه؟ شدیدا قبول باشه

خودم

آهان اون پایینیه خودم بودما فقط اسم نداشت