لیس نزن !

دو سه روزه گوشه چشمشو نشون میده و میگه : اینجام چی شده ؟؟؟

هر چی نگاه میکنم چیزی نمیبینم !

امروز ازش پرسیدم که هیچی نیست مادر جون ! مگه باید چی شده باشه !؟

میگه انگار یه مگس اینجا زیر چشمو لیس لیس میزنه !!! هیپنوتیزمقهقهه

اگه گفتید چی حس کرده !!؟؟

بچه م در عنفوان کودکی دچار تیک شده تعجب !!! وقتایی که از مدرسه میاد و توی سرویس به تیپ و تاپ همدیگه زدند یا توی خونه با برادرهاش کشتی کج میگیره ! جناب مگس گوشه چشم مبارکشون رو لیس لیس میزنه ! اوه

/ 1 نظر / 8 بازدید
خودم

[خنده] فکر کنم بهتره قبل از اینکه قوطی حشره کش رو روی خودش خالی کنه براش توضیح بدین چی به چیه.