پسر علفخوار

به چونه ش چند تا شوید سبز از جوانه شبدر چسبیده بود !!

بهش گفتم مگه نگفتم بی اجازه از اینا نخور ؟

گفت : نخووودم !! ( نخوردم)

جوونه ها رو از روی چونه ش برداشتم و گفتم بزار من بریزم توی کاسه بهت بدم .. این جوری میریزه روی زمین کثیف میشه !

ریختم تو کاسه بهش دادم ..

کاسه رو برداشت و بدو دوید تو اتاقش ..

پای لب تاب داشتم مینوشتم که دیدم سر و صدااای یواشی میاد !‌ صدای مث !! ب ب ب !! اااا و همچین چیزایی !!! یواشکی رفتم توی اتاق دیدم سرشو کرده توی کاسه و داره جوونه شبدر و ماش رو با علاقه با دهن از توی کاسه برمیداره و بعد بع بع هم میکنه !! قهقهه 

وقتی میشینه فیلم های حیات وحش رو میبینه کلی کیف میکنم میگم چقده بچه م طالب علومه !!! نگو رفتار های حیوانات براش جالبتره !!

 

/ 7 نظر / 6 بازدید
خودم

مواظب باشین وقتی داره مثل گربه ماست رو از توی بشقاب لیس می زنه کسی از پشت نزنه تو سرش که دماغش بخوره تو بشقاب و... تجسمش جالبه ولی دماغ من خون اومد

مادر سپید

به خودم : [نیشخند]آخ جون چه کیفی میده این کار رو بکنی ها ! خوش به حال اونی که زده پس کله ت خیلی حال کرده !! [شیطان]

خودم

بذارین یه فیلم در مورد نحوه شکار مار پیتون نشون بدننن [شیطان] از طرف من سفارش بفرمایید یه مقدار محکمترتر دورتون بپیچه. تازه غذا خوردن گوشتخواران هم مونده [شیطان][شیطان][شیطان]

مامان خاتون

من تسلیمم ..حرف مار رو پیش نکش که ترسناک ترین موجود روی زمینه !! [اضطراب][اضطراب][اضطراب]

نگین

ببخشید، از شما به دور، ولی فکر کنم تمرین خوبیه واسه آینده ی نزدیک با این وضع اقتصادی و ..... :)

خاله قورباغه

وای حال کردم از این استعدادش

مامان خاتون

قربونت برم خاله قورباغه جون ! اگه آی پیت رو نمیدیدم که نمیفهمیدم تویی خاله مپیسه !!! [بغل][قلب]