ايست پليس !

قبلا نوشته بودم که حسن شغل رانندگی رو خيلی دوست داره و اگه بهش بگی آقای راننده ميشه غلام حلقه بگوشت . تازگيها از پليسی و آقای مغازه دار بودن هم خوشش اومده و آشپز خونه شده مغازه اش با کليدش درشو قفل ميکنه البته به طور فرضی اما اصلا اجازه نداری بدون باز کردن دربش اونم بدون اذن آقای مغازه دار پاتو تو آشپزخونه بزاری و گرنه داد ميزنه : آی دزد آی دزد بگيريدش آقای پليس بدو ... و با کلت و دستبند ميفته دنبالت و تا دستگيرت نکنه ولت نميکنه اصلا هم شوخی بردار نيست حالا اگه دستت بند آشپزی باشه ظرف نشسته باشه تا برم تو درو ميبنده و بدون اجازه شم حق ندارم بيام بيرون چون ممکنه درو باز بزارم دزد فرضی بره تو آشپزخونه ببخشيد مغازهء آقا ... تو مغازهه هم چيزايی که دوست داره و ما تو مغازه ها پيدا نميکنيم رو ميفروشه از قبيل چی پف قلقلی و ماکارونی باغ وحشی خوراکی های مورد علاقه شه که ما تو دکون هيچکی پيداشون نميکنيم .

نمونه ای از مکالمات من و حسنی در آشپز .. ببخشيد مغازه :

حسنی : مامان بگو چی پف قلقلی داريد ؟

مامان : آقا چی پف قلقلی داريد ؟

حسنی : با ذوق و شوق // بله که داريم يکی داريم برا پسرت بخر ...

مامان : با دلخوری // همش يکی ؟

حسنی : بله يک مونده شما ببر برا حسنت بخوره

مامان : نه نميخوام اخه من دو تا پسر دارم حسن و حسين دو تا ميخواستم ميرم از يه جای ديگه ميخرم .

حسنی : با دستپاچگی // نه نه مث اينکه دو تا داريم دو تا بخر برای حسنت و حسينت ...

اين شيطون اولا فقط دستور خريد برای خودش تنها رو ميداد حالا که ميبينه من فقط دو تا ميخوام ديگه از اول ميگه خانوم دو تا داريم دو تا ببر !! ای بلا .

حسين هم قدمهاش از ۴ تا به ۷ تا رسيده يعنی ۷ قدم محکم برميداره تلو تلو هم داره اما بهتر از چند روز پيششه . دو تا دندون بالا هم در اومده اما پايين نيومده . ديروز عصر بعد از يه روز خسته کننده دراز کشيده بودم که درد شديد و وحشتناکی رو حس کردم چون خيلی از زلزله ميترسم فکر کردم آوار ريخته رو سرم داشتم زهره ترک ميشدم با چشمای خابالو دنبال بچه ها گشتم که ديدم حسين دهنشو تا ته وا کرده و چشماشو بسته و داره ميخنده اينقده خوشگل هم ميخنده که دلت نمياد بهش نخندی فهميدم ناز شسصت دندوناشو بهم نشون داده اخه يکی نيست بهش بگه چارگوش شصت پای مامان خواب ؟؟ خوردنيه يا اسباب بازی ؟؟

/ 3 نظر / 9 بازدید
نوشی

آلوشا هم تازگی از مقام راننده تاکسي بودن به رئيس بانک ملت شدن ارتقا مقام داده... راستش يه کمی خيالم راحتتر شده!!!

violet

سلام عزيزم مطالبت خيلی جالبه

کلانتر

خوب شروع شد! از حالا تا کی بايد گاز گرفته شدن رو تحمل کنيد؟! .... ولی می‌گم خوب کلکی به حسن زدين‌ و حسين رو هم تو دلش جا کردی!! .... راستی شست با سين يا صاد؟!