پیر پسر

همانطور که نشسته بود و پاشنه ی پاش رو میمالید گفت : مامان من پیر شدم ؟ گفتم چطور مگه ؟ گفت آخه پیر شدم .. ببین پام پلاسیده شده ؟؟؟ نگاهی بهش کردم .. کمی پوست پاش خراش دیده بود ..

خلاقیت گفتاری ات در نوشتن هویدا باد مادر جان !!! بغل

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
خودم

[سوال] تو عکسش خیلی خوب مونده! چی کار کردین؟ رمز موفقیتتون رو نمی گین؟

نگین

آره... دندوناتم که ریخته؛ دیگه واقعا پیر شدی!!! [نیشخند][قهقهه]

خودم

عجیبه که برقا که قطع شدن مشکلی پیش نیاوردن (البته به جز پیری پا)